Гр. Пловдив, Околовръстен път
кв. Коматево
Tел.: 032/691867
E-mail: bbars@abv.bg

Членство

Как да стана член?

Членовете на Българската Браншова Асоциация Пътна Безопасност могат да бъдат редовни и почетни:
1. Редовните членове на Сдружението могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица съобразно разпоредбите на закона, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия Устав и плащат членския си внос.
2. Почетните членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане и с името и дейността си са имали и продължават да имат значителен национален и международен принос за подобряването на пътната безопасност. Почетните членове на Сдружението имат съвещателен глас в Общото събрание и не плащат членски внос.


- Молба за юридическо лице

- Молба почетен член

- Молба - Специалисти по пътна безопасност


Членове


 1. Юпитер 05 ООД - www.jupiterholding.bg
 2. Микони” ООД - www.mikoni.bg
 3. ПСТ Груп” ЕАД - www.pst.bg
 4. РУД Варна АД - www.rud-varna.com
 5. Актив Билдинг Инк ЕООД - www.activeb.bg
 6. Трейс - пътно строителство АД - www.tracebg.com
 7. Виалукс България ЕООД - www.vialux-bg.com
 8. Зебра ООД
 9. АД Холд ООД - www.adhold.org
 10. Джи Ем Ди ЕООД
 11. Път Консулт ООД - www.patkonsult.com
 12. К Ес Би Ес АД - www.sbs-bg.com
 13. АСО - Строителни елементи ЕООД - www.aco.bg
 14. Панвер ООД - www.panver.bg
 15. Дидаско ООД - www.didasko-bg.com
 16. Симинвест ООД - www.siminvest-bg.com
 17. Път перфект АД - www.patperfect.com
 18. Трафик Пътна Сигнализация ООД - www.trs-bg.com
 19. Пътпроект ООД - www.patproject.bg
 20. Поддържане пътни съоръжения ООД
 21. МАТ ООД - www.matood.com
 22. Сиском инженеринг АД
 23. Алве консулт ЕООД - www.alveconsult.com
 24. Безопасни пътища ЕООД - www.guardrail.bg
 25. Битулайт ООД - www.bituleit.com
 26. Център за пътища и автомобили ООД
 27. Технопътстрой ООД
 28. Автомагистрали ЕАД - www.avtomagistrali.com
 29. Джи Пи Груп ООД - www.gpgroup.bg
 30. Автомагистрали - Черно море АД - www.amshumen.com
 31. Техникъл консултинг сървисис  ЕООД
 32. Хидромат ООД - www.hydromat.bg
 33. ТЕЛЕЛИНК ЕАД - www.telelink.com
 34. ИСА 2000 ЕООД - www.isa2000.bg
 35. ПЪТСТРОЙ-92 АД - www.patstroy.com
 36. ИНФРАСТРОЕЖИ ООД - www.infrastroezhi.com
 37. Геострой АД - www.geostroy.com
 38. Инжстройинженеринг ЕООД - www.ingstroyvarna.com
 39. Ес Ди Нет Комюникейшънс ЕООД


Почитни членове


инж. Петко Табаков - доказан експерт и специалист в сферата на пътната безопасност, бивш зам.-министър на транспорта и съобщенията.

инж. Алекси Кесяков - секретар на Държавно–обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движение по пътищата /ДОКПБДП/ към Министерски съвет

проф. д-р инж. Иван Трифонов - преподавател в УАСГ

проф. д-р инж. Румен Миланов - преподавател в УАСГ

инж. Живко Недев - доказан експерт и специалист в сферата на пътната безопасност

инж. Васил Бонински - доказан експерт и специалист в сферата на пътната безопасност, бивш съветник на примиера на РБългария.

проф. д-р инж. Красимир Петров - Ректор на УАСГ

инж. Павел Диковски - доказан експерт и специалист в сферата на пътната безопасност, Председател на УС на ББК "Пътища"