Гр. Пловдив, Околовръстен път
кв. Коматево
Tел.: 032/691867
E-mail: bbars@abv.bg

Членство

Как да стана член?

Членовете на Българската Браншова Асоциация Пътна Безопасност могат да бъдат редовни и почетни:
1. Редовните членове на Сдружението могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица съобразно разпоредбите на закона, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия Устав и плащат членския си внос.
2. Почетните членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане и с името и дейността си са имали и продължават да имат значителен национален и международен принос за подобряването на пътната безопасност. Почетните членове на Сдружението имат съвещателен глас в Общото събрание и не плащат членски внос.


- Молба за юридическо лице

- Молба почетен член

- Молба - Специалисти по пътна безопасност


Членове


"Автомагистрали" ЕАД, www.avtomagistrali.com

"АМ Черно Море " АД - Шумен,www.amshumen.com

„А.Д. Холд” ООД www.adhold.org

„Актив Билдинг Инк” ЕООД, www.activeb.bg

"Алве Консулт" ЕООД, www.alveconsult.com

"Битулайт" ЕООД, www.bituleit.com

„Виалукс-България” ЕООД, www.vialux-bg.com

„Гъвкави магнитни дискове ГМД” ЕООД

"ДЖИ ПИ Груп" ООД, www.gpgroup.bg

„Дидаско” ООД, www.didasko-bg.com

„Евро Алианс Инженеринг” АД, www.euroalliance.bg

„Зебра” ООД, www.trafic.bg

„МАТ" ООД, www.mat-ood.com

„Микони” ООД, www.mikoni.bg

„Панвер” ООД, www.rembrandtin.com

„Поддръжане пътни съоражения" ООД

„Пи Ес Ай” ЕАД, www.tracebg.com

„Пътперфект" АД, www.patperfect.com

„Пътно строителна компания Ес Би Ес" АД, www.sbs-bg.com

„ПСТ Груп” ЕАД, www.pst.bg

„Път консулт” ООД, www.patkonsult.com

„Пътпроект” ЕООД, www.patproject.bg

„Руд Варна” АД, www.rud-varna.com

„Сварко България", www.swarco.com

„Симинвест" ООД , www.siminvest-bg.com

"Сиском Инженеринг" ЕАД, www.syscom.bg

„Трафик Пътна Сигнализация" ЕООД, www.trs-bg.com

"Технопътстрой" ЕООД

"Център за Пътища и Автомобили" ООД

„Юпитер 05” ООД, www.jupiterholding.bg

"Юпитер Монтажи" ООД, www.jupiterholding.bg


Почитни членове


инж. Петко Табаков - доказан експерт и специалист в сферата на пътната безопасност, бивш зам.-министър на транспорта и съобщенията.

инж. Алекси Кесяков - секретар на Държавно–обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движение по пътищата /ДОКПБДП/ към Министерски съвет

проф. д-р инж. Иван Трифонов - преподавател в УАСГ

проф. д-р инж. Румен Миланов - преподавател в УАСГ

инж. Живко Недев - доказан експерт и специалист в сферата на пътната безопасност

инж. Васил Бонински - доказан експерт и специалист в сферата на пътната безопасност, бивш съветник на примиера на РБългария.

проф. д-р инж. Красимир Петров - Ректор на УАСГ

инж. Павел Диковски - доказан експерт и специалист в сферата на пътната безопасност, Председател на УС на ББК "Пътища"