гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comОценка на риска по пътищата на р. Дунав

Проектът RADAR представя своя доклад за състоянието въз основа на анализа на представянето, знанията и практиката на пътната безопасност в 10 държави в региона на река Дунав

 

За проекта RADAR

 

36-месечният проект (юни 2018 г. - май 2021 г.) с финансовата подкрепа от 2,15 млн. евро за сътрудничество за подобряване на безопасността на пътната инфраструктура в Дунавския регион бе одобрен от втория конкурс на Интер-регионалната Програма за транснационално сътрудничество "Дунав". В проекта вземат участие общо десет партньора по проекта и дванадесет свързани стратегически партньори от тринадесет европейски страни, като се ангажират да допринесат за идентифицирането и намаляването на риска в пътните мрежи, засилване на транснационалното сътрудничество между заинтересованите страни за изграждане на стратегия и определяне на рентабилни решения за намаляване на риска чрез подобряване на пътната инфраструктура.

Партньорите по проекта RADAR и асоциираните стратегически партньори работят заедно, за да отговорят на неотложната необходимост от подобряване на ефективността на пътната безопасност в страните от Дунавския регион, където смъртните случаи са по-високи от средното ниво за ЕС, а качеството и безопасността на пътната инфраструктура варират изключително много.

Пътищата не само са опасни за пътниците в превозните средства, но и за уязвимите участници в пътното движение (VRU) - мотоциклетисти, велосипедисти и пешеходци.

 

Оценка на риска по пътищата на Дунавския район - Проектът RADAR

Данъкът пътна смъртност, който се плаща при придвижването в десет страни от Дунавския регион през 2017 г., е 4 077 смъртни случая.. Защо продължаваме да имаме около 25 000 смъртни случая и 135 000 сериозни наранявания, точно тук, в Европейския съюз, всяка година?

Това е международен феномен, като последните данни на Световната здравна организация (СЗО) показват смъртност в световен мащаб от 1,35 милиона годишно, което е средно повече от 3000 смъртни случая на ден. Понастоящем пътнотранспортните произшествия са осмата най-честа причина за смърт в света и най-често срещана сред младите хора (5–24 години). СЗО прогнозира, че до 2030 г. пътнотранспортните произшествия ще бъдат петата най-честа причина за смърт в световен мащаб.

 

Доклад за състоянието: анализ на представянето на безопасността на движението по пътищата за десет държави в региона на река Дунав

Консорциумът по проект RADAR (Оценка на риска по пътищата на Дунавския регион) събра голямо количество данни, показващи някои основни аспекти на пътната безопасност и публикува доклад „Доклад за състоянието“, който предоставя подробна информация за пътната безопасност за десет държави в региона на река Дунав.

Докладът очертава анализа на съответните данни, знания и практики относно подходите и дейностите за пътна безопасност в страните от Дунавския регион.

Събраните данни за управлението на безопасността на инфраструктурата се отнасят до Директивата за безопасност на инфраструктурата

Въз основа на докладваните данни от страните участнички в доклада за състоянието по проекта RADAR, всички страни са транспонирали Директивата за безопасност на пътната инфраструктура (2008/96/EC) в своите законодателства.

Докладът за състоянието по проекта RADAR също предлага общи данни относно националните стратегии за безопасност на движението по пътищата, както и разпоредбите за управление на безопасността на инфраструктурата и инфраструктурата за уязвимите участници в пътното движение.

Според анализа на наличните данни за пътна безопасност в страните партньори по проекта, България е сред най-слабо представящите се страни по отношение на броя жертви по пътищата, а подробна информация за страните с най-малък брой смъртни случаи в следствие на пътнотранспортни произшествия, както и държавите с най-добре развита безопасна пътна инфраструктура, можете да откриете на следния линк: ТУК


« Назад към всички публикации