гр. Пловдив, Околовръстен път, кв. Коматево

032/691 867   bbars.info@gmail.com2010 г.

Изпратени писма до г-н Сергей Михалев - бивш председател на Управителният съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" и инж. Милка Гечева - началник на ДНСК

Предложение: Относно прилагането на БДС EN 1317-5:007+А1:2009 "Ограничиелни системи за пътища. Част 5: Изисквания към продуктите и оценка на съответствието на ограничителните системи за пътни превозни средства" при изпълнението на инфраструктурни обекти в страната по ОП "Регионално развитие", "Транспорт", програма "Транзитни пътища V" и по проектите за рехабилитация на пътната инфраструктура.

Резултат: Издадена Заповед № РД-11-504/04.05.2011 г. от Председателят на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" относно спазването, контрола и прилагането на БДС EN 1317-5:007+А1:2009 "Ограничиелни системи за пътища. Част 5: Изисквания към продуктите и оценка на съответствието на ограничителните системи за пътни превозни средства" и Технически правила за приложение на ограничителни системи по пътищата.


« Назад към всички публикации