гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comДискусионна кръгла маса на тема: "Одит и инспекции по безопасност на пътната инфраструктура, преглед на нормативната база и разширение на обхвата на одитите и инспекциите"

Дискусионна кръгла маса

хотел Централ Форум, гр. София
 03 Октомври, 2015 год.

Програма

Одит и инспекции по безопасност на пътната инфраструктура - инж. Петко Табаков – Одитор по пътна безопасност и член на КС на ББАПБ

Преглед на нормативната база регламентираща извършването на инспекции и одити на пътната безопасност - проф. д-р инж. Румен Миланов – член на УС на ББАПБ

Разширение на обхвата на одитите и инспекциите по пътна безопасност - инж. Росица Спасова – Одитор по пътна безопасност и член на КС на ББАПБ


« Назад към всички публикации