гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comКръгла маса на тема: "Директива 2010/40/ЕС - Ключови стъпки за организиране на екологичен и интелигентен трафик и по-добра пътна безопасност"

Кръгла маса на тема: "Директива 2010/40/ЕС - Ключови стъпки за организиране на екологичен и

интелигентен трафик и по-добра пътна безопасност"


Програма - кръгла маса на тема Директива 2010/40/ЕС - ключови стъпки за организиране на екологичен и интелигентен трафик и по-добра пътна безопасност


Директива 2010/40/ЕС


Възможностите на ITS за подобряване на градската мобилност


Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112


Възможност на бизнеса да участва в имплементирането на eColl в България


Безпроводни комуникационни ранспортни системи в автомобилния транспорт


HeERO пан-европейско решение за eColl


« Назад към всички публикации