гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comПета годишна Конференция на тема: Безопасна инфраструктира 2019 год.

Пета годишна Конференция

на тема: “ Безопасна инфраструктира”.

СПА Хотел Хисар, гр. Хисаря
18-19 април 2019 г.

Програма


„Насоки за развитие на безопасността на движението в Република България“; „Мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г, съгласно решение №16 на Министерски Съвет от 17 януари 2019г.“ - Малина Крумова, председател на Държавна агенция  „Безопасност на движението по пътищата“


„Интегриран подход „Визия нула“ за висока безопасност по пътищата“- инж. Алекси Кесяков, ДОККПБДП


Писмо ОТНОСНО: Изпълнение на точка 3.7 от Решение № 16 от 17.01.2019 г. на Министерския съвет за одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г -  инж. Петко Табаков – почетен член на ББАПБ


„Подобряване на контролната дейност и координацията между институциите за по-висока безопасност по пътищата“ - комисар Росен Рапчев, началник отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“


„Мерки касаещи пътната инфраструктура, съгласно Решение №16/ 17.01.2019г на Министерски съвет.“- инж. Иван Табаков, Директор на дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ“


„Приемане и прилагане на 2008/96 / EC в България“ – инж.Росица Спасова, член на ББАПБ в секция „Одитори по пътна безопасност“


"Генерални планове за организация на движението в населените места. Инструмент за оценка на фактическото състояние и набелязване на краткосрочни и дългосрочни мерки за повишаване на безопасността на движението"- инж. Ивайло Табаков, член на КС на ББАПБ


"Проект RADAR"инж.Росица Спасова, член на ББАПБ в секция „Одитори по пътна безопасност“


„Пропуски и грешки при изпълнение на ограничителни пътни системи за пътища по Републиканската пътна инфраструктура“– инж. Николай Стоянов, Институт по пътища и мостове


“Надлъжни шумни пътни маркировки” – инж. Дафинка Пангарова, Институт по пътища и мостове


« Назад към всички публикации