гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comСедма годишна Конференция на тема: " Безопасна пътна инфраструктура"

Седма годишна Конференция на тема:  " Безопасна пътна инфраструктура"

 СПА Хотел Хисар, гр. Хисаря 

16-17 септември 2021 год.

Програма

Европейски практики за оценка безопасността на пътната инфраструктура. Резултати от проект RADAR за повишаване пътната безопасност в страните от Дунавския регион – инж. Ванина Попова, член на ББАПБ

Качественото поддържане на пътната инфраструктура - определящ фактор за нивото на безопасността на пътното движение – инж. Даниел Иваничков, директор дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“, АПИ

Планиране и безопасност на пътната инфраструктура – инж. Десислава Паунова, директор дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ“, АПИ

Европейски практики и регулации за отводняване на трасетата на скоростните пътища – важен акцент за повишаване на пътната безопасност - инж. Венелин Кирилов, член на ББАПБ

Комплексен подход при прилагане на мерки за подобряване на безопасността на движението в населените места – д-р Кристиан Кръстев, заместник-кмет „Транспорт и градска мобилност“, Столична община

Пътна маркировка и пътни знаци. Изисквания, изследвания и необходимост от нормативни промени – н.с. хим. Дафинка Пангарова, Институт по пътища и мостове, АПИ

Коефициент на влияние на ускорението ASI съгласно БДС EN 1317. Тълкуване и практически съвети относно „Указание за изпълнение на начални и крайни елементи на ограничителни системи за пътища“ - н.с. инж. Николай Стоянов, Институт по пътища и мостове, АПИ

Пътнотранспортна обстановка по пътищата в Република България. Насоки за развитие на контролната система – гл. инспектор Дамян Владинов, началник сектор в отдел „Пътна полиция“ при ГДНП


« Назад към всички публикации