гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comПърва годишна конференция на тема : „Новости в областта на пътната безопасност – ограничителни системи за пътища, хоризонтална и вертикална маркировка“

ПЪРВА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ

СЕМИНАР НА ТЕМА : „Новости в областта на пътната безопасност –
 ограничителни системи за пътища,  хоризонтална и вертикална маркировка“
Гр. Хисар, СПА КОМПЛЕКС ХИСАР
25-26 МАРТ 2015 год.

Програма


БДС EN 1317-2:2010 Ограничителни системи за пътища.Част2:Класове на действие, критерии за приемане от изпитвания на удари методи за изпитване на предпазни огради и парапети за превозни средства. ENV 1317 – 4 Класове на действие, критерии за приемане от изпитвания на удар и методи за изпитване на начални, крайни и преходни елементи на предпазни огради. - лектор: д-р Николай Иванов – Председател на УС на ББАПБ

Технически правила за приложение на ограничителните системи за пътища по Републиканската пътна мрежа. - лектор: инж. Николай Стоянов – Институт по пътища и мостове

Новости в областта на пътната маркировка. - лектор: Катя Богова – Сварко България

Новости в областта на нормативните документи за пътните знаци и пътната маркировка. - лектор: инж. Петко Табаков – Одитор по пътна безопасност

Състояние на пътната безопаснот – проблеми и решения. - лектор: инж. Алекси Кесяков – Секретар на ДОККПБДП

Инженерно - геоложки проблеми и решения в пътната инфраструктура. - лектор: инж. Георги Златев – АПИ


« Назад към всички публикации