гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comСеминар на тема: „Пасивна безопасност на носещите конструкции на пътните принадлежности“

Семинар на тема:

„Пасивна безопасност на носещите конструкции на пътните принадлежности“

хотел Централ Форум, гр. София“

 08 Декември, 2015

Програма

Отводнителни окопи – инж. Живко Недев

Приложими мерки за минимизиране на щетите от ПТП вследствие удари в крайпътни неподвижни обекти– инж. Веселин Давидов – Член на УС на НКСИП

Статистика за пътнотранспортните произшествия в крайпътното пространство – инж. Алекси Кесяков

Създаване на „опрощаващи“ крайпътни пространства чрез използване на пътни принадлежност за пасивна безопасност. Изисквания на БДС EN 12767 - ENG – Carolien Willems / Директор на Safety Products, Белгия/

Създаване на „опрощаващи“ крайпътни пространства чрез използване на пътни принадлежност за пасивна безопасност. Изисквания на БДС EN 12767 - БГ – Carolien Willems / Директор на Safety Products, Белгия/


     


« Назад към всички публикации