гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comТрета годишна конференция "Безопасна пътна инфраструктура" 2017 год.

Трета годишна конференция

"БЕЗОПАСНА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2017

 хотел СПА Хотел Хисар, гр. Хисаря
20ти-21ви Април.

Програма

Пътнотранспортна обстановка. Жертви и пострадали от ПТП през 2016г. - комисар Бойко Рановски, МВР

Изпълнени инфраструктурни обекти през 2016г. Цели и приоритети за пътната безопасност през 2017г. - инж. Пирин Пенчев, АПИ

Доклад към презентацията - инж. Пирин Пенчев, АПИ

Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението - 2011-2020г. проблеми и решения - инж. Алекси Кесяков, ДОККПБДП

ITS в пътната безопасност – М. Заманов

Инспекции по пътна безопасност –неоспорим метод за повишаване сигурността на пътя. Категоризация на пътищата по метода EuroRAP - проф. д-р инж. Румен Миланов

PDS.BG—PROJECTS DATABASE SYSTEM интегрираната база данни за актуалните сградни и инфраструкторни проекти в България – Н. Македонска

Финансово оправдано ли е ежегодното изкърпването на пътищата по републиканската и общинска пътна мрежа? - инж. Живко Недев, ББК „Пътища“

За някои пропоски в съществуващата сигнализация с пътни знаци – инж. Петко Табаков одитор по пътна безопасност при ББАПБ

Обръщаме ли достатъчно внимание на пасивната безопасност? 

 Камен Кичев - ПСТ Груп ЕАД

инж. Николай Николов - Виалукс България ЕООД

н.с. инж. Николай Стоянов -ИПМ

   « Назад към всички публикации