гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comБългарска браншова асоциация “Пътна безопасност” се включи в XI-та ежегодна "Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие"

Българска браншова асоциация “Пътна безопасност” се включи в XI-та ежегодна "Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие", организиранa от Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия - гр. София и катедра „Пътища и трансортни съоражения“, която се проведе на 11 и 12 октомври в гр. Несебър. Събитието се провежда под патронажа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

В панела на тема “Мисия пътна безопасност”, своята лекция на тема “Насоки за подобряване на пътната безопасност” представи проф. инж. Румен Миланов, член на УС на ББАПБ. Той беше и модератор на панела. С доклади се включиха също д-р Николай Иванов, председател на УС на ББАПБ и инж. Иван Табаков, директор на дирекция “Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ” към Агенция “Пътна инфраструктура”.

По време на втория ден на конференцията в панела за “Съвременни технологии в транспортната инфраструктура” инж. Петко Табаков представи лекция на тема “Пътната маркировка, пътните знаци и ограничителните системи – важен фактор за безопасността на движението по пътищата”.Всички лекции може да намерите по-надолу.НАСОКИ ЗА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ - проф. д-р инж. Румен Миланов, член на УС на ББАПБ и преподавател в катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ в УАСГУПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ - лекция на д-р ик. н. Николай Иванов член на УС на КСБ и председател на УС на ББАПБПЪТНАТА МАРКИРОВКА, ПЪТНИТЕ ЗНАЦИ И ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ  – ВАЖЕН ФАКТОР ЗА БЕЗОПАСНОСТТАНА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - инж.Петко Табаков почитен член на Българска браншова асоциация по пътна безопасностПЕРЕСПЕКТИВИ И ПРИОРИТЕТИ НА ДИРЕКЦИЯ "ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ И ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА" - инж. Иван Табаков директор на дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ“


« Назад към всички публикации