гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comБългарска браншова асоциация “Пътна безопасност” взе участие Осми дискусионен форум “Строителството през 2019 година - перспективи и предизвикателства”

Българска браншова асоциация “Пътна безопасност” взе участие в Осми дискусионен форум “Строителството през 2019 година - перспективи и предизвикателства”, организиран от Камарата на строителите в България и вестник Строител, който се проведе на 26 септември в гр. София. Експертите от ББАПБ изнесоха панел на тема “Насоки за подобряване на пътната безопасност”. Темите който изнесоха лекторите може да видите по-надоло в статията.УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ - лекция на д-р ик. н. Николай Иванов член на УС на КСБ и председател на УС на ББАПБд-р ик. н. Николай Иванов член на УС на КСБ и председател на УС на ББАПБНОВА ПОЛИТИКА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ ВИЗИЯ НУЛА - ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ - лекция на д-р ик. н. Николай Иванов член на УС на КСБ и председател на УС на ББАПБинж. Алекси Кесяков, секретар на Държавно – обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищатаРАЗМИСЛИ ЗА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ - проф. д-р инж. Румен Миланов, член на УС на ББАПБ и преподавател в катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ в УАСГ

проф. д-р инж. Румен Миланов, член на УС на ББАПБ и преподавател в катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ в УАСГ


« Назад към всички публикации