гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comБългарска браншова асоциация „Пътна безопасност“ взе участие в конференция „Безопасни пътища за Румъния“ в Букурещ

Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ взе участие в конференция „Безопасни пътища за Румъния“, която се проведе Букурещ на 7 октомври 2016 г. Събитието се организира от Румънското общество на одиторите по пътна безопасност с цел популяризиране и разясняване на мерките за пътна безопасност. Конференцията имаше за цел да стимулира хората директно работещи в сферата на пътната безопасност да бъдат част от движещата сила при намирането и прилагането на необходимите решения и мерки за бързо и ефективно гарантиране на безопасността на пътя.

Събитието бе домакин за експерти и специалисти по пътна безопасност, инженери от пътнотранспортния и строителния сектор, служители, вземащи решения от държавната администрация, представители на пътна полиция, включително международни експерти, поканени да установят и поддържат диалог по темите за пътна безопасност и стратегиите за обезопасяване на пътищата.

От страна на ББА „Пътна безопасност“ инж. Иван Табаков, Одитор по пътна безопасност изнесе презентация на тема „Нормативна уредба и практики за одити по пътна безопасност на пътищата в България“. В нея той разкри накратко нормативната рамка, регулираща дейността на одиторите по пътна безопасност, процедурата за извършване на одити,  отговорностите на одиторите по пътна безопасност и предложенията на ББА Пътна безопасност за подобряване на дейностите по одити на пътната безопасност.

Участие в конференцията взеха близо 100 човека.


« Назад към всички публикации