гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comББАПБ е партньор на XIII ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ИНВЕСТИЦИИ 2018 – КОХЕЗИЯ И СВЪРЗАНОСТ“

ББАПБ ще бъде партньор на XIII издание на годишна конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции 2018 – кохезия и свързаност“ ще се проведе на 27 февруари 2018 г. в зала  София Ивент Център, гр. София.

Годишна конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции”, организирана от ГРАДЪТ Медиа Груп, се утвърди като очакван, авторитетен форум в областта на транспортната и екологичната инфраструктура в България.

Във времето на първото българско председателство на Съвета на ЕС: януари- юни 2018 година,  темата за развитието на инфраструктурата в България ще бъде разгледана от специфичен  ъгъл – свързаност на Европа с Азия, европейска перспектива и свързаност за страните и гражданите от Западните Балкани в период на реформа на кохезионната политика. Мястото на България  в инфраструктурната карта на Европа.

Тазгодишният форум ще се фокусира върху състоянието, развитието, финансирането и инвестициите в сектора в България – кохезия и свързаност, европейската перспектива за Западните Балкани, позицията и ролята на страните от региона за изграждане на коридор 8.

Представители на ресорните министерства и агенциите, водещи експерти и бизнеса ще представят и обсъдят състоянието и предизвикателствата на настоящите и бъдещи стратегически инфраструктурни проекти. Ще бъдат дискутирани преформатирането на финансовите инструменти: тенденциите, политиките и стратегиите при планирането и финансирането на транспортната и екологичната инфраструктура на страната, подчинени на принципите на конкурентоспособността, свързаността и устойчивостта.

ЗАЩО ДА участвам?

✓Присъствие на най-високо институционално ниво: Ев­ропейска комисия, Президентство, ресорните минис­терства, държавни агенции, общини

✓Присъствие на водещите компании на пазара, изпъл­няващи най-мащабните проекти в България и региона

✓Публична платформа за професионална дискусия, свързана с политиките, приоритетите и тенденциите в основните сектори на стратегическата инфраструктура

✓ Представяне на напредъка на проектите в страната и региона

✓ Представяне на иновативни продукти, практики и решения


ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО СЪБИТИЕТО?

✓Представители на Европейската комисия
✓Представители на ресорните министерства от България и региона
✓Представители на държавни агенции и комисии от България и региона
✓Кметове и представители на общини
✓Строителни компании
✓Инвеститори и инвестиционни фондове
✓Водещи компании от производствения сектор
✓Спедиторски компании
✓Консултантски компании
✓Проектанти
✓Компании за строителен надзор
✓Доставчици на иновативни продукти и решения свързани с изграждането на стратегическата инфраструктура
✓Банки
✓Правни и одиторски компании
✓Браншови организации
✓Посолства и търговски представителства
✓Застрахователни компании

 

AКЦЕНТИ ОТ ПРОГРАМАТА:

 

✓ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

-   Стратегии, плано­ве и очаквания. Приоритети 2018-2020 г. Бъдещата Многогодишна финансова рамка 2020+. Политиката на сближаване и реформата в кохезионните инструменти.

-   Бъдещо финасиране на пътната инфраструктура в България.

-   Европейска перспектива за  Западните Балкани. Кохезия и свързаност – предпоставка за развитие на региона.  Позиция и роля на страните от региона за планирането и изграждането на коридор 8.

-   Транспорт и транспортна инфраструктура България 2014 – 2020. Транспортни проекти 2014 – 2020 г., Напредък и актуално състояние на  железопътните проекти 2018 – 2020 г., Стратегически пътни проекти –  2018 – 2020 г., Предизвикателството да се изграждат 12 км метро и 12 метростанции, - Пристанищна инфраструктура – инвестиционни проекти,  Българският тол - модел и технология,  Първият публичен Интермодален Терминал  Пловдив, Интелигентни транспортни системи

 

✓ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА

 

- Промените в климата и оползотворяването на ресурсите. Опазване на околната среда - управление на водите и отпадъците, чистота на въздуха. Предизвикателства пред България. Приоритети и управление на води и отпадъци. Проекти 2018-2020 г. Реформата във водния сектор,  Механизми и инструменти за финансиране на ВиК сектора,  Отпадъците като ресурс, Язовирите, Представяне на актуални проекти, иновативни технологии, продукти и добри практики за ефективно управление и подобряване качеството на водата и околната среда.

Програма


« Назад към всички публикации