гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comББАПБ подкрепи инициатива на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"

Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ подкрепи и подпомогна финансово благородна инициатива, предприета от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Непосредствено преди първия учебен ден, благодарение на инициативата, 3000 информационни табла, обединяващи някои от основните пътни знаци, бяха поставени в кабинети във всички училища в страната. Поставените табла съдържат предупредителни пътни знаци, като пешеходна пътека, светофар и др., знаци за предимство, забранителни знаци и такива със задължителни и специални предписания - път само за велосипедисти, начало и край на жилищна зона, автобусна спирка и др.

Всички от Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ смятаме, че това е прекрасна и изключително полезна инициатива на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, която има за цел да информира и подготви децата в училище, така че те да бъдат едни отговорни участници в пътното движнието.

За да се осъществи благородната кауза в дарението на Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ се включиха и фирми, членове на Асоциацията: „Автомагистрали“ ЕАД, „АД Холд“ ООД, „Юпитер 05“ ООД, „Микони“ ООД, „Телелинк Инфра Сървисис“ ЕАД, както и одитори и специалисти по пътна безопасност: инж. Николай Кючуков, инж. Надежда Парлъкова-Жекова, инж. Пламен Анев, инж. Кирил Кирев и инж. Янина Маринова. Кампанията бе подпомогната и с дарения, събрани в специална дарителска кутия, която беше поставена на Шестата годишна конференция "Безопасна пътна инфраструктура", провела се на 17 и 18 септември в гр. Хисаря.

Поздравления и благодарности към всички, които подкрепиха кампанията!

Безопасността на движението по пътищата е споделена отговорност на цялото общество и ние не трябва да оставаме безразлични.

  


« Назад към всички публикации