гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comДесети годишни награди "За принос в пътната безопасност"

За десета поредна година Сдружение „БЪЛГАРСКА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ“ раздаде награди на изявени експерти, специалисти и организации, допринесли за подобряване безопасността на пътната инфраструктура в Република България.

 

Церемонията откри д-р Николай Иванов, председател на управителния съвет на ББАПБ. Той заяви, че в нашето ежедневие има много примери за хора, които допринасят за въвеждането на по-добри европейски практики и новости в пътната безопасност. Наградите, той определи и като задължаващи, за всеки награден да работи още повече, а с примера си да бъде вдъхновител за все повече хора.

Приветствени слова на Десетите годишни награди поднесоха:

  • Г-жа Малина Крумова – председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
  • Г-н Ангел Попов - Заместник-министър на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  • Инж. Валентин Йовев - Заместник-министър на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
  • Д-р инж. Иван Каралеев – Председател на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране.
  • Г-н Валентин Николов – Изпълнителен директор на Камара на строителите в България.

Първата награда, поради активната си позиция и осъществяване на конкретни действия за подобряване на организацията и безопасността на движението и опазването на живота и здравето на хората участващи в движението по пътищата беше връчена в  категория: „Представител на държавната администрация с  принос в пътната безопасност.“ Неин носител стана г-н Ангел Попов - заместник министър на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, зам.-председател на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението.

В следващата категорията в която беше връчен плакет – „Представител на местната администрация с принос в пътната безопасност“, носител стана кметът на град Стара Загора -   г-н Живко Тодоров. Заради неговия стратегически новаторски подход при решаването на пътнотранспортните проблеми на територията на община Стара Загора. Последователната политика за осигуряване на безопасна инфраструктура и подобряване на организацията на движението, намаляване на задръстванията и  пътнотранспортните произшествия.  Наградата получи г-н Йордан Николов - зам. – кмет на транспорта, обществения ред, екология и чистота на Община Стара Загора.

За създадената организация за ежеседмично разглеждане и решаване на проблемите на организацията и безопасността в движението на територията на Столична община от широк кръг експерти и специалисти. За активната му позиция по въвеждането на  новости в регулирането на движението със светлинни сигнали-премахването на ръчното светофарно регулиране, осигуряване на приоритет на градския транспорт и други. Наградата за „Иновативен принос и въвеждане на добри практики, свързани с пътната безопасност“ беше присъдена на  инж. Димитър Петров.

В категорията „Институция с голям принос в пътната безопасност през 2019г.“ бяха връчени две наградата. Едната на Областна дирекция на вътрешните работи – Пазарджик. Мотивите с който бяха номинирани са: За създадената организация и провеждането активна целенасочена дейност за установяване на нарушенията на правилата за движението по пътищата. Нарушения които постоянно застрашават живота и здравето на участниците в движението. За провеждането на последователна политика по обучение и опазване на децата в движението по пътищата. За доброто взаимодействие с Регионалното управление по образованието и провеждането на ежегодни областни състезания по безопасност на движението с децата от детските градини, за работата с децата от 1 до 4 клас, за последователната работа по безопасност на движението в детските полицейски академии, за разширяване на кръга на ангажираните в работа с децата представители на полицията.

Втория приз в тази категория бе даден на Областно пътно управление – Бургас. Заради проявеното постоянство на екипа на  Областно пътно управление – Бургас и стремеж за подобряване на експлоатационното състояние на пътищата и осигуряване на висока безопасност на движението.

Отличието за „Медия с принос в пътната безопасност“ получи - Българска национална телевизия (БНТ). Заради Националната кампания по пътна безопасност „Спри, детето запази!“ която съвместно заедно със Столична община провеждат за 8 година подред. Това е една изключително успешна и широко мащабна кампания, наситена с доста впечатляващи събития и интересни инициативи.

В категорията „Изявен специалист в пътната безопасност” - „Проектант“, наградата получи Инж. Любомир Пенчев, проектант в „ Път проект  ЕООД“. Той е доказан висококвалифициран инженер, с богат опит в сферата на пътното проектиране и пътната безопасност. Той е професионалист, който успешно ръководи и координира проектантския процес, в съответствие с изискванията на нормативната уредба. Някои от по-големите проекти, в разработката на които е участвал като ръководител, са:

  • АМ „Хемус“- Етап I, участък от км 87+800 до пресичане с път III-307, включително пътен възел „Дерманци“, с приблизителна дължина 14,120 км 
  • АМ „Марица”, участък „Оризово – ГКПП Кап. Андреево”
  • Модернизация на път I-8 „Калотина- п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447,20 и етапни връзки
  • АМ “Хемус”, участък от I – 5 до II – 51 от км 222+000 до км 268+200 и много други.

В категория „Изявен специалист в пътната безопасност” -  „Одитор по пътна безопасност“, Инж. Надежда Парлъкова  - Председател на национална секция „ Транспортно строителство и транспортни съоръжения“ в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Правоспособен одитор по пътна безопасност, получи получи почетния плакет. Тя е постоянен участник в работните групи по разработването на проекти и нормативни документи, свързани с безопасността на пътната инфраструктура. Също така, тя дейно участва, като представляващ Република България, член на експертна работна група по пътна безопасност към проект RADAR (допринасящ за разширяване обхвата на пътната безопасност в Дунавския регион). Със своя висок професионализъм, активна гражданска позиция и последователни действия, има определен принос за определяне на стратегическите направления за повишаване на безопасността на пътната инфраструктура.

В категорията „Директор на детски и учебни заведения с принос в пътната безопасност“ номинациите бяха три:

Първият почетен плакет получи г-жа Ивелина Атанасова - директор Детска градина „8-ми март“, гр. Търговище. Наградата се връчва заради проявена инициативност, творчество и педагогически подход при създаването на полигон за практическо обучение на деца от предучилищна възраст. За създадената добра организация за пълноценно използване на създаденото съоръжение. За надграждане на създаденото и разширяване възможностите за обучение на по-голям брой деца. За доброто взаимодействие при решаването на проблема с обучението и опазването на децата в движението по пътищата с Регионалния инспекторат по образование, с Община Търговище, с редица неправителствени организации имащи отношение към безопасността на движението при организирането и провеждането на двете детски олимпиади по безопасност на движението.

Вторият почетен плакет получи г-жа Петя Янкова - Директор на ДГ № 76 „Сърничка” (гр. София). Под нейното пряко ръководство редовно се провеждат часовете по безопасност на движението, заложени в Програмата на Министерството на образованието и науката от добре подготвени учители и гостуващи преподаватели по пътна безопасност.

                Изградената Учебна площадка за безопасно движение и приложно колоездене, с финансовата подкрепа на Съвета по безопасност на движението на децата в София при Столична община, дава възможност на децата да покажат уменията си, като водачи на автомобили, мотоциклети и велосипеди, да научат основните и най-важни правила на пътното движение, да усетят риска и опасностите, които ги дебнат, когато са на пътя.

Третият почетен плакет получи г-жа Валентина Колева - Директор на ДЕТСКА ГРАДИНА №123 „ШАРЛ ПЕРО" (гр. София), със своята активна дейност в обучението на децата от детската градина по пътната безопасност тя е приобщила много родители и специалисти по пътна безопасност от квартала, които активно участват в подобряване на учебно - възпитателния процес.

Часовете по безопасност на движението се провеждат планирано, редовно и отговорно от добре подготвени преподаватели по утвърдената Програмата на Министерство на образованието и науката, съчетани с интересни и извънкласни форми и методи на обучение.

Последна, но не по важност, награда е в категория „Цялостен принос в областта на пътната безопасност“. Тя беше връчена на проф. д-р, инж. Иван Трифонов. Доаен на научните работници, преподавателите и експертите по пътно строителство, организацията и безопасност на движението в Република България. Цялата трудова дейност на проф. Трифонов през изминалия период е свързана с научна и преподавателска работа в областта на  пътното строителство, организацията и безопасността на движението. Обучил стотици пътни инженери. Автор на над 60 научни публикации и трудове, участвал в разработването на учебни помагала и множество нормативни документи-правилници, наредби, инструкции. Инициатор, организатор и участник в редица научно приложни събития- конференции, кръгли маси , семинари. Осъществил конкретна ползотворна експертна дейност във връзка с изграждането на автомагистралната  пътна  мрежа и други пътни обекти. Заемал е редица ръководни длъжности в Университета по архитектура, строителство и геодезия- ръководител на катедра „Пътища“, зам.-декан на Факултета по транспортно строителство, Декан на Факултета по транспортно строителство. Бил е секретар на Централната комисия по безопасност на движението, член в ръководства на редица обществени организации, настоящ почетен член на Управителния съвет на Българската браншова асоциация по пътна безопасност. Професор Трифонов е инициатор на провеждането на традиционни дискусионни срещи на изявени научни работници, експерти и ръководители на производствени звена в сферата на пътното строителство, организацията и безопасността на движението.

 За професор Иван Трифонов може да кажем накратко - Професор оставил зад себе си дълбока следа, експерт в широк диапазон, неспокоен дух, новатор , човек с активна гражданска позиция, ПЪТИЩАР, истински Приятел.


« Назад към всички публикации