гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comДоклад от Общо събрание на EuroRAP, Ротердам 2018

Председателят на EuroRAP Фери Смит откри Общото събрание на EuroRAP в Ротердам (12-14 юни), като обърна внимание на основните изказвания на Европейската комисия и на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA). Той говори за пътната безопасност в Холандия и за вдъхновяващите събития в цяла Европа.

Фотини Йоаниду, началник на отдел "Пътна безопасност" в Европейската комисия, докладва за приоритетите и подходите на Комисията и нейната отдаденост свързана с:


· Подходът „Безопасна система“
· Потвърждаването на „Визия Нула“ (2050)
· Нови временни цели (50% редуциране на нещастните случаи и сериозните наранявания)
· Наблюдение въз основа на ключови индикатори за ефективност
· Засилена координация между нива и сектори
· Подкрепа за финансиране
· Глобална съизмеримост
· Стратегически план за действие за пътната безопасност
Като част от третият Пакет за Мобилност, тя разказва за предложенате ревизии на Директивата за Безопасно управление на Инфраструктурата, на Общите правила за безопасност на превозните средства (GROW) и за „По пътя към автоматизираната мобилност“


Тя разказа за Директивата относно безопасността на пътната инфраструктура и консултациите по плановете за:


· Разширяването на обхвата с цел да покрие магистрали и основни пътища извън TEN-T мрежата, както и всички пътища извън градските зони, които са построени, използвайки еврофондове изцяло или частично.
· Представянето на оценка на пътищата в цялата мрежа, систематична и доста активна процедура за рисково картографиране, за да се оценят „вградената“, или присъщата, безопасност на пътищата в целия Европейски Съюз.
· Нареждане за прозрачност и проследяване на процедурите за управление на безопасността на инфраструктурата
· Да стане задължително да се отчитат систематично уязвимите участници в пътното движение във всички процедури за управление на пътната безопасност
· Задаване на общи изисквания за пътните маркировки и пътните знаци, за да се улесни навлизането на кооперативни, свързани и автоматизирани системи за мобилност

Госпожа Йоаниду насърчи делегатите да предложат на страните си да отговорят на поканата от 17 май на МСЕ и да подготвят предложения за проекти за по-безопасна инфраструктура.


Доктор Улрих Вех, Директор по Сигурността, представи препоръките на ACEA за ревизията на Регламента за общата безопасност. Той говори за процеса на оценка, който АСЕА е използвала, за да подпомогне настройката на индустрията относно приоритетите за безопасност и иновациите, използвани по пътя към инвестиране в по-безопасни, по-чисти и по-интелигентни решения за мобилност.


Неговите ключови препоръки бяха относно:


· Фокуса на дейност на мерките за безопасност
· За всички разгледани мерки е необходим подробен анализ на разходите и ползите и оценка на въздействието
· Всички мерки да бъдат хармонизирани с разпоредбите на UN-ECE; трябва да се избягват специфични регулации на ЕС
· Времето за преход трябва да бъде съобразено с времето за разработване на продукта, което да позволява най-малко три години за нови видове от датата, на която регламентът е влязъл в сила и са налице крайните изисквания

Др. Вех призова за подкрепа относно:


· Приоритетите на АСЕА за мерките, които се основават на анализи за инциденти
· Пряка видимост: намаляване на пътнотранспортните произшествия с камиони чрез активна безопасност и ако се разработи ново купе, тогава се използва най-доброто за вида подход за видимост
· Първо да се въведе информация за ограничението на скоростта и след актуализирането на знаци / карти, да се осъществи адаптиране на интелигентната скорост
· Фокус върху активната безопасност за защита на пешеходците и достатъчно време за въвеждане на THOR-dummy (краш тест)
· За мерките, които се прилагат в партньорство с участниците на пътя
· Прилагане на мерките най-рано 36 месеца след официалното приемане на специфични регулации от нов вид (според ангажимента към CARS-21)

Сред другите постижения на срещите:


· Алберт Стуулен получи наградата на EuroRAP за най – добро представяне през 2017-2018 за дейността, която провинция Фризия е извършила относно въвеждането на мерките, базирани на изследванията на EuroRAP, за пътищата си. Той говори относно непропорционалния брой катастрофи по пътищата на провинцията - те съставляват 6% от пътищата, но 25% от катастрофите. Подобренията на банкетите, маркировката на пътя, ширината на пътя и кръстовищата формират ключовите елементи от мерките за противодействие на катастрофите.
· Стив Лоусън (EuroRAP) представи скорошната работа по проекта „Пътища, които колите могат да прочетат“ и относно преодоляването на прехода към автономни превозни средства.
· Фонът и плановете за CycleRAP - и подобряването на модела iRAP за велосипедисти - бяха представени от Рокси Так от ANWB.
· Ерик Донкърс от VIA представи новите системи за събиране на данни за анализи на катастрофи.
· Йохан Дайпънс от “Мобикон” говори за качествените елементи на планирането и безопасността в градска среда.
· Питър Ван Дер Кнап (SWOV) докладва относно устойчивата безопасност и поуките, извлечени от Холандия.
· Марио Мартинс от ACP обяви плановете за изследване на 5000км. в Португалия.
· Оливера Джорджевич (EIRA), Марко Севрович (Загребски Университет) и Стив Лоусън бяха интервюирани относно плановете им за проекта RADAR в Дунавския регион.
· Джеймс Брадфорд (EuroRAP) докладва, резултатите от глобалната инициатива „Оценка на риска на пътищата около училищата“ и как това довежда до подобрения в безопасността около училищата.
· Леонардо Аннесе (АNAS) представи автоматичното шофиране и неговото участие във Визия Нула.
· ANAS (Илариа Мариа Копа) и ACI (Антида Аверса) представиха и се позоваха на плановете си за пилотно и последващо проучване в Италия.
· Педро Томаз Мартинез от DGT в Испания докладва за виждането на страната за Системите за безопасност и даде актуална информация за работата с EuroRAP.
· Марко Севрович представи случай за D34 в Хърватия, показващ как оценката е довела до побобрения в сигурността.
· Джон Флетчър от TRL говори за дейността на Английската стратегическа пътна мрежа относно Английските магистрали и проучването на iRAP модела като част от това.
· Сузи Чарман от Фондацията за пътна безопасност описа работата на местните власти във Великобротания и как са предприети действия за подобряването на техните пътища.

Важни промени в управлението на членството в EuroRAP, предназначени да го направят по-приложимо към развиващите се нужди на неговата програма и членовете му, бяха договорени по време на официалната работа на Общото събрание. Последно, Мариан Дваршус докладва за проучването на желанията и нуждите на членовете на EuroRAP и съвместно с председателя Фери Смит проведе сесия, оценяваща какво участниците от Ротердам искат от EuroRAP сега и в бъдеще.


« Назад към всички публикации