гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comЕдинадесети годишни награди "За принос в пътната безопасност"

За единадесета поредна година Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ организира връчване на Годишни награди за „Принос в пътната безопасност“. Церемонията по награждаването се проведе на 11 март 2021 г. в хотел „Интер Континентал“, гр. София, като бяха спазени всички противоепидемични мерки съгласно заповед № РД-01-132/26.02.2021 г. на Министъра на здравеопазването.
Приветствени слова към присъстващите поднесоха господин Михаил Златанов, заместник-министър на вътрешните работи, инж. Валентин Йовев, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, господин Ангел Попов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и инж. Георги Терзийски, председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

На конференцията присъстваха още д-р инж. Атанас Ташков, член на парламентарната Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения, г-жа Малина Крумова, председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, инж. Стефан Чайков, председател на УС на Българска браншова камара „Пътища“, кметове, заместник-кметове и редица изявени личности и експерти в областта на пътната безопасност.
Церемонията откри д-р ик. н. Николай Иванов, председател на Управителния съвет на ББАПБ.

Част от програмата на събитието бяха деца от 145 ОУ „Симеон Радев“, които рисуваха заедно с известния български художник Иван Яхнаджиев. Малчуганите асистираха при награждаването на отличените, като всеки награден имаше удоволствието да получи, освен почетен плакет с грамота и една от детските рисунки. 

Номинираните бяха отличени в 9 различни категории, свързани с пътната безопасност.
В категория „Представител на държавната администрация с принос в пътната безопасност“ за 2020 г., за активната работа по цялостното поддържане на пътната инфраструктура – подмяна на ограничителни системи, хоризонтална маркировка и пътни знаци, както и за целенасочените и системни действия за повишаване на безопасността на движението по пътищата, Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ отличи инж. Даниел Иваничков, директор на дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ към Агенция „Пътна инфраструктура“, наградата връчи д-р ик.н. Николай Иванов.

За активната и последователна работа, за създаването на безопасна пътна инфраструктура на територията на община Поморие в категорията „Представител на местната администрация с принос в пътната безопасност“ награда получи инженер Иван Алексиев, кмет на община Поморие. Наградата на инж. Алексиев бе връчена от г-н Николай Васков, председател на Контролния съвет на ББАПБ.

За провеждането на последователна политика за повишаване безопасността на пътната инфраструктура на територията на Столична община в категория “Иновативен принос и въвеждане на добри практики, свързани с пътната безопасност“ за 2020 г., Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ награди г-н Кристиан Кръстев, заместник-кмет по направление „Транспорт и градска мобилност“. Наградата на г-н Кръстев връчи г-н Георги Тодоров, член на Управителния съвет на ББАПБ.

Наградата в категория „Институция с голям принос в пътната безопасност“ 2020 г. заслужено се присъди на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за цялостната ѝ работа през 2020 г., включваща приемането на Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата на Република България за периода 2021 – 2030 г., План за действие 2021 – 2023 г. с приложения към него, транспонирането на Директива 2008/96, осигуряването на 3000 информационни табла, обучаващи децата на основните пътни знаци и други. Наградата връчи проф.д-р инж. Румен Миланов, почетен член на ББАПБ.

За създаването и излъчването в ефир на телевизионно предаване за пътна безопасност „Визия 0“ в категория „Медия с принос в пътната безопасност“ за 2020 г. Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ награди национална телевизия „Българе“ в лицето на нейния ръководител г-н Христо Димитров.

В категория „Изявен специалист с принос в пътната безопасност: Проектант“ 2020 г. за активната проектантска дейност в сферата на пътната инфраструктура, за стремежа и приноса му за повишаване на безопасността на движението, ББАПБ награди инж. Калин Калчев, управител на фирма „Алве Консулт“. Наградата беше връчена от инж. Димитър Петков, член на Управителния съвет на ББАПБ.

За проявения професионализъм и осигуряване на висока степен на безопасност чрез временна организация на движението при осъществяване на строително-ремонтните дейности на участъци от автомагистрала „Тракия“ и „Хемус“ в категория „Изявен специалист с принос в пътната безопасност: Одитор по пътна безопасност“ за 2020 г., Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ награди инж. Пламен Кирилов Анев, наградата връчи г-н Никола Шамаранов, член на Управителния съвет на ББАПБ.

В категорията „Директор на детски и учебни заведения с принос в пътната безопасност“ бяха връчени две награди. Първият почетен плакет бе връчен на г-жа Елеонора Стоименова – директор на Детска градина № 79 „Слънчице“, район „Студентски“ при Столична община, а вторият на г-жа Юлия Георгиева - директор на Детска градина № 12 „Лилия“, район „Студентски“ при Столична община. Наградите бяха връчени за професионалното, отговорно и планирано изпълнение на Общинската програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение, за активното участие в инициативите, организирани от Столична община и Пътна полиция, за отговорното и целенасочено провеждане на часовете по безопасност на движението, които се водят от добре подготвени лектори, преподаватели по пътна безопасност, както и пътни полицаи от СДВР при МВР. Наградите връчи г-н Симеон Симов, Секретар на Съвета по безопасност на движението на децата в София при Столична община и почетен член на ББАПБ.

За множеството научни разработки, активно участие в разработването на множество нормативни актове, практически решения и за цялата трудова и научна дейност, която пряко или косвено е посветена на пътната безопасност, ББАПБ заслужено отличи инж. Николай Стоянов – утвърден специалист с богата професионална биография. Наградата връчи инж. Алекси Кесяков, почетен член на ББАПБ.


« Назад към всички публикации