гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comОбучение на iRAP/EuroRAP за работа със софтуер за оценяване на пътища ViDA, организирано съвместно с ББАПБ

На 10-11 ноември 2016 в гр. Девин се проведе обучение на iRAP/EuroRAP, съвместно организирано с Българска браншова асоциация „Пътна безопасност” за работа със софтуер за оценяване на пътища ViDA.
В обучението участваха над 20 специалисти, проектанти, представители на държавната администрация и Агенция „Пътна инфраструктура”, и одитори по пътна безопасност.
Лектори бяха:
·    Liljana Çela - Менидрър информационни ресурси и координатор на работната група по пътна безопасност към Обсерватория по транспорт за Югоизточна Европа (SEETO),
·    Olivera Djordjevic – Програмен директор на RADAR за стратегическите проекти на EuroRAP и iRAP,
·    Nikola Galovic – Директор на отдел Пътна безопасност, AMSS - „Център за моторни превозни средства", Белград,
·    Steve Lawson, Регионален директор, EuroRAP и iRAP
Софтуерът ViDA (означава „живот“ на испански) дава възможност за обследване на пътя и събиране на данни за 52 показателя, на база на които след това се изготвя оценка за състоянието на пътя и препоръки за неговото обезопасяване. Най- ниската оценка е 1 звезда, а най- високата 5 звезди, като минимумът за безопасен път е 3 звезди или повече.
В България са обследвани 691 км пътна мрежа, които са оценени с 1 или 2 звезди. С помощта на софтуера могат да се открият слабостите в пътната мрежа и да се изготви инвестиционен план за подобряване на пътната безопасност, който показва необходимите мерки и разходите за тях, след изпълнението на които ще се повиши качеството на пътя и той ще бъде оценен с 3 или повече звезди.
Софтуерът би могъл да се използва от одитори, специалисти и проектанти по пътна безопасност, както и за Агенция „Пътна инфраструктура“ и общините при изготвянето на бюджети или проекти за пътища.


« Назад към всички публикации