гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comПета годишна конференция "БЕЗОПАСНА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 18-19 Април 2019 год. , СПА Хотел Хисар, гр. ХисаряПетата годишна конференция на тема „Пътна безопасност“ премина при огромен интерес, в присъствието на 250 делегата, обединени от актуалната за цялото общество тема „Пътна безопасност“ и трайното намаляване броя на жертвите и ранените при ПТП до нула.

Сред темите на конференцията  бяха подобряване на контрола и координацията между институциите за по-висока безопасност на пътищата, както и представяне на генералните планове за организация на движението в населените места. На участниците бе представен проектът RADAR, който има за цел да оцени риска по пътищата в Дунавския регион, да определи икономически ефективни решения за намаляване на риска чрез подобряване на пътната инфраструктура, а също така да засили международното сътрудничество между заинтересованите страни.Лекциите от събитието


« Назад към всички публикации