гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comПроект RADAR - „Архитект“ на бъдещето на пътната безопасност

Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ си сътрудничи с 18 партньори по проекта и асоциирани стратегически партньори в цяла Европа през юни 2018 г. по проект на стойност 2,15 милиона евро за подобряване на безопасността на пътната инфраструктура в 12 държави в Дунавския регион - Оценка на риска по пътищата на Дунавския район (проект RADAR). Почти три години по-късно, RADAR се превърна в инструмент за изграждане на регионални възможности и стратегически планове за инвестиция в интелигентна пътна инфраструктура, основана на доказателства, не само в Дунавския регион, но и в целия свят.

Защо?

Броят на смъртните случаи по пътищата продължава да расте всеки ден. Над 3200 души са загинали в осем държави от Дунавския регион само през 2019 г. – подобен е броят през 2018 г. и 2017 г.

Често се забравя, че качеството на пътната инфраструктура играе изключително важна роля за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия. Но мерките винаги изглеждат скъпи.

Ами ако можем да идентифицираме най-рисковите пътища и да подобрим тяхната безопасност въз основа на разходите, съпоставени с редуцирането на смъртни случаи и наранявания? Какво ще стане, ако подобрим пътната безопасност, като използваме ограничителни системи за пътища, за да предотвратим излизането на превозните средства от пътното платно? Можем да предотвратим над 1600 смъртни случая в Европа за една година.

Кръстовищата също отнемат много животи. Можем да спасим повече от 2000 живота, само с помощта на пътна сигнализация или кръгови кръстовища и използване на икономически изгодни способи за успокояване на трафика, като например изкуствени неравности.

Колко процента от европейския БВП ще бъдат спестени, ако се намалят смъртните случаи и нараняванията по пътищата? Как да сравним това с разходите за подобряване на безопасността на пътната инфраструктурата? Данните варират, но катастрофите по пътищата струват на повечето държави 3% от БВП. Съотношението полза-цена показва, че за всяко вложено евро ще бъдат спасени поне пет живота, често много повече.

За да покажем какво правим в перспектива, подготвихме информационни графики за четири тематични области (по-безопасни пътища, подсигуряване за уязвими участници в пътното движение, интелигентна инфраструктура за управление на скоростта и пътна безопасност в близост до училища). И четирите тематични области са най-подходящите за градивни елементи на бъдещото стратегическо управление на безопасната инфраструктура в Дунавския регион.

Методологията, използвана в RADAR, е най-изчерпателната, по отношение на оценка на пътната безопасност и обхваща повечето от изискванията на новата директива. В тази връзка бъдещи възможности за изграждане биха били изключително подходящи и приветствани от заинтересованите страни. Стандартизираната методология надхвърля регионалните и националните различия, предлагайки изцяло интернационален подход с широки последици и приложимост към транспортната политика и националните стратегии за пътна безопасност.

Натиснете ТУК, за да намерите повече информация за информационните графики за четирите тематични области.


« Назад към всички публикации