гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comПроект RADAR, както и пътната безопасност като цяло, бяха засегнати от COVID-19

Имаме удоволствието да Ви информираме, че проектът за оценка на риска по пътищата на Дунавския регион (RADAR), стартиран през 2018 г., ще бъде удължен и разширен с нови дейности до ноември 2021 г. Това удължаване и разширяване на дейностите в рамките на две нови допълнителни дейности бяха одобрени от Комитета за наблюдение на Дунавската транснационална програма.

Застрашено бъдеще на пътната безопасност?

Подобряването на безопасността на пътната инфраструктура в Дунавския регион беше поставено като обща и изключителна цел на проекта RADAR. Този критичен момент обаче изисква действия, за да се покаже с факти реалното въздействие на пандемията върху пътната безопасност в региона и да се извлекат поуки от нея.

Целта на това разширение е да допълни вече свършената работа и да включи в Стратегията за подобряване на пътната безопасност на инфраструктурата в Дунавския регион (DIRSIS) и в Плановете за действие за подобряване на пътната безопасност на инфраструктурата на Дунавския регион (DIRSIAP) два проблема за безопасност на движението, възникнали след началото на проекта RADAR.

Кризата COVID-19 оказа безпрецедентно въздействие върху моделите на мобилност и транспорта в световен мащаб и следователно върху пътната безопасност, докато изменената директива RISM изисква използването на различни проактивни подходи за управление на безопасността на пътната инфраструктура.

Включването на анализи, препоръки и планове за действие, свързани с пандемията от COVID-19 и инвестиции в пътната безопасност, както и насоките за прилагане на изменената Директива за управление на безопасността на пътната инфраструктура 2019/1396 / EC (RISM) в Дунавския регион са много важни за бъдещето на безопасността на пътната инфраструктура. Създадени са две нови експертни групи по пътна безопасност (RSEG) с нови дейности - Тематична област 5: Безопасност на транспорта и Covid 19 и Тематична област 6: Директива за управление на безопасността на пътната инфраструктура 2019/1396 / EC (RISM) в Дунавския регион.

Първа регионална стратегия за подобряване на безопасността на пътната инфраструктура, приложима за страни по света

Досега работата по RADAR беше фокусирана върху четири Тематични области (По-добри инвестиционни планове за по-безопасни пътища, По-добри условия за уязвимите участници в пътното движение, По-добра инфраструктура за интелигентно управление на скоростта и По-добра пътна безопасност в близост до училища), които бяха най-важните градивни елементи на бъдещото стратегическо управление на пътната безопасност на инфраструктурата в Дунавския регион. С два нови доклада за тематични области, две нови информационни графики ще последват примера на четири вече публикувани.

С доклада за Тематичната област относно RISM и препоръките за нейното прилагане, Стратегията за подобряване на пътната безопасност на Дунавска инфраструктура ще се превърне в най-изчерпателната стратегия в Европа в момента. Той ще обслужва страните от ЕС дори извън Дунавския регион и ще подпомага подобряването на безопасността на пътната инфраструктура в региона за множество участници в движението по главната, второстепенната и третостепенната пътна мрежа на Дунавския регион.


« Назад към всички публикации