гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comСедма годишна конференция „Безопасна пътна инфраструктура“- 16-17 септември 2021г, СПА хотел Хисар, гр. Хисаря

В Седмата годишна конференция „Безопасна пътна инфраструктура“, която се проведе на 16 и 17 септември 2021 г. в гр. Хисаря, СПА Хотел „Хисар“ взеха участие 160 делегати, експерти, научни специалисти, одитори по пътна безопасност, представители и ръководители от държавната администрация.

В съответствие с изискванията за безопасност в условията на пандемията от COVID-19, организаторите бяха предприели всички необходими мерки. Предварително бяха поставени условия към участниците да представят съответен документ за поставена ваксина, преболедуване от COVID-19 или отрицателен тест. Измерваше се температурата на всеки влизащ на територията на хотела. На определени места пред и в хотела, включително и в залите, бяха поставени дезинфектанти, беше предоставена предпазна маска на всеки участник. С цел спазване на дистанция делегатите бяха разположени в две зали, също така бяха организирани три изнесени  работни площадки в хотела с видеосигнал.

Участниците в конференцията бяха приветствани от г-н Валентин Граматиков,  Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройство, г-жа Христина Велинова, Заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, старши комисар Борислав Муеров, заместник-директор Главна дирекция „Национална полиция“, инж. Ивайло Денчев, председател на Управителния съвет на АПИ, инж. Иван Табаков, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, г-жа Кристина Ангелова, Областна администрация Пловдив, г-н Тодор Чонов, заместник-кмет „Транспорт“, община Пловдив и други. Получени бяха видео приветствия от г-н Брендън Халеман, Вицепрезидент, Европа и Централна Азия, IRF  /International Road Federation/

Заключителна декларация от всички участници в конференцията

Лекциите от събитието


« Назад към всички публикации