гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comСеминар за обмяна на международен опит на тема "Крайпътна безопасност" 16 Май 2019, Университет по архитектура, строителство и геодезия

На 15 Май 2019г., Българска браншова асоциация "Пътна безопасност", имаше удоволствието за поредна година, да е домакин и съорганизатор на международния форум по пътна безопасност и иновации. Събитието се проведе при засилен интерeс с повече от 300 български и международни делегати.

Сред официалните гости бяха инж. Валентин Йовев, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, Красимир Ципов, зам.-министър на вътрешните работи, Ангел Попов, зам.-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Малина Крумова, председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Георги Терзийски, председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), Джон Доусън, учредител и член на борда на директорите на EuroRAP, Фери Смит, председател на EuroRAP, Майкъл Дрезнес, изп. вицепрезидент на IRF, Филип Тропмън от Европейската комисия.

Като продължение на международната конференция от, на 16ти Май 2019г., се състоя семинар за обмяна на международен опит на тема „Крайпътна безопасност“. Събитието се проведе в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), а негов водещ беше Майкъл Дрезнес, изп. вицепрезидент на Международната пътна федерация (IRF).Лекциията на Майкъл Дрезнес, изп. вицепрезидент на Международната пътна федерация (IRF)  от събитието


« Назад към всички публикации