гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comШеста годишна Конференция "Безопасна пътна инфраструктура" 17-18 септември 2020 год. , СПА хотел Хисар, гр. Хисаря

В Шестата годишна конференция "Безопасна пътна инфраструктура", която се проведе на 17 и 18 септември 2020 година в град Хисаря, СПА Хотел Хисар взеха участие над 200 делегати, експерти, научни специалисти, одитори и специалисти по пътна безопасност, представители и ръководители от държавната администрация. 


В съответствие с изискванията за безопасност безопасност, свързани с пандемията от COVID-19, бяха предприети конкретни мерки.
С цел спазване на необходимата дистанция, конференцията се проведе в две отделни зали, които бяха с намален наполовина капацитет, Мероприятието се излъчваше на живо на специално поставени монитори на няколко места в хотела. За всеки участник беше осигурена предпазна маска, а дезинфектанти за ръце имаше разположени на определени места в хотела и в залите.


Участниците в конференцията бяха приветствани от г-жа Анжелина Тотева, заместник-председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, инж. Валентин Йовев, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройство, г-н Ангел Попов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и д-р инж. Атанас Ташков, народен представител от ПП на ПП ГЕРБ, член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Получени бяха видео приветствия от г-н Майк Дрезнес, вицепрезидент на IRF /
International Road Federation/ и от г-н Кристоф Никодим, генерален директор на ERF /European Union Road Federation/.

На участниците бе представен проект RADAR, който има за цел да оцени риска по пътищата в Дунавския регион, да определи икономически ефективни решения за намаляване на риска чрез подобряване на пътната инфраструктура, а също така да засили международното сътрудничество между заинтересованите страни. 

Заключителна декларация от всички участници в конференцията.

Лекциите от събитието


« Назад към всички публикации