гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comЦЕНАТА НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ!!!

В края на Януари месец тази година, в САЩ се проведе 47то издание на Американското изложение за пътна безопасност /ATSSA/. Още при влизането ни в залата голям интерес за нас предизвика едно огромно табло, на което бяха написани стотици имена. След като се загледахме по-подробно забелязахме, че това е мемориален списък на лицата, загинали по време на работа по пътищата.


Това ни накара да се замислим колко хора ежегодно губят живота си изпълнявайки ежедневните си, професионални задължения. Ако направим списък на лицата загинали в България, докато са извършвали СМР по пътищата дали би бил толкова дълъг или по-малко. Има ли значение? Дори и само един човек да е…… пак е прекалено много!

Статистиката показва, че последните 4 години в работната зона на пътищата са загинали трима души и 16 души са ранени.
Всички ние ежедневно полагаме усилия да осигурим безопасността на нашите служители и подизпълнители, като се фокусираме върху управление на съответствието с нашите стандарти и законовите изисквания и работим върху поведенчески фактори, които могат да доведат до увеличаване на риска.


Безопасността на движението не може да се постигне без участието на частния и неправителствения сектор. Ние, притежаваме възможността да използваме различни механизми за въздействие върху нашите служители и партньори, като участваме активно в подобряването на безопасността на движението.


В тази връзка отправяме апел към всички фирми, извършващи строително – монтажни работи по пътищата:


1.Да внедрят международния стандарт за безопасност на движението ISO 39001. По този начин целият персонал ще придобие знания по спазването на правилата за движение и ще се намали вероятността от пътно-транспортни произшествия;


2.Стриктно да спазват изискванията на Наредба № 3 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, като предпоставка за осигуряване на МИНИМАЛНО НЕОБХОДИМИТЕ безопасни условия на труд в работните зони.


3.Да осигуряват камион с атенюатор (защитен буфер) в работните зони за защита на работещия върху пътя персонал.


Нека си зададем въпроса: Струва ли един човешки живот – няколко правилно поставени пътни знака, пътна маркировка и съответно атенюатор?


« Назад към всички публикации