гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comЗаключителна декларация на участниците в Деветата годишна конференция „БЕЗОПАСНА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“


За девета поредна година Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ организира провеждането на годишна конференция на тема „Безопасна пътна инфраструктура“. Събитието се проведе на 19 и 20 септември 2023 година в град Пловдив и обедини около 300 делегати, ангажирани с проблемите на безопасността на движението по пътищата.


Доказани специалисти в сферата на пътната безопасност изнесоха 12 доклада на теми, които изведоха на преден план огромния по обем положителен опит, резултати от научни изследвания и решения за повишаване качеството на отделните елементи на пътнотранспортната система, както и взаимодействието между тях. Специално внимание бе отделено на добрите практики при поддържането на пътища, на разходите, които възникват от настъпването на пътнотранспортни произшествия, както и на пропуските в нормативната уредба.

В резултат на поставените въпроси, проведените дискусии, обсъдените дейности за осигуряването на безопасността, както и новостите при европейските стандарти за пътна сигнализация, ръководени от правото на всеки човек да се ползва от най-високия достижим стандарт на здраве в движението по пътищата, едновременно носейки своята споделена отговорност за безопасно поведение, участниците в конференцията приеха единодушно Заключителна декларация. Документът съдържа приоритетни точки, насърчаващи дейността на институциите в посока изграждането на безопасна пътна инфраструктура и редуциране на предпоставките за пътнотранспортни произшествия.

Заключителна декларация на участниците в Деветата годишна конференция „Безопасна пътна инфраструктура“. ТУК

ЛЕКЦИИ ИЗНЕСЕНИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

При въпроси и препоръки, можете да се свържете с нас на имейл: bbars.info@gmail.com. Изразяваме готовност да Ви окажем експертно съдействие за подобряване на пътната безопасност.

 
« Назад към всички публикации