гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comВтора годишна конференция на тема: "Безопасна пътна инфраструктира" 2016 год.

Втора конференция на тема:

"БЕЗОПАСНА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

СПА Хотел Хисар, гр. Хисар
 21ри и 22ри Април, 2016г.

Програма

Оценка на пътищата. Методи RAP /Road Assessmet Program/- д-р Стив Уолсън от EuroRAP

Значимост на одитите и инспекциите по пътна безопасност. Проекти за временна организация на движението. - проф. д-р инж. Румен Миланов, член на УС на ББАПБ

Нов метод за оценка на безопасността на движението като функция от коефициента на сцепление. - ас. д-р инж. Ванина Попова, УАСГ

Отговрност на инфраструктурата към пътната безопасност. - инж. Алекси Кесяков, ДОККПБДП

Новости в пътната безопасност. Опит от Интертрафик Амстердам 2016. Резюме на организирания от IRF семинар. - д-р Николай Иванов, Председател на УС на ББАПБ

Безопасни крайпътните пространства. - инж. Живко Недев,ББАПБ

Пътнотранспортна обстановка в Република България през 2015г. - комисар Бойко Рановски,началник Пътна Полиция

Поддръжка на пътната нфраструктура. - инж. Георги Златев,директор на дирекция "Поддръжане на пътната нфраструктура" към Агенция "Пътна инфраструктура"

Технически изисквания и препоръки при проектирането и изпълнението на пътни знаци. - инж. Петко Табаков,почетен член на ББАПБ

Свтлотехнически качества на пътните знаци. - г-н Боян Ковач,3М-Словения

Вдове пътна маркировка. - инж. Дафинка Пангарова,Институт по пътища и мостове

Технически изисквания и препоръки при проектиране и изпълнението на ограничителни системи за пътища.Елементи за начало и край съгласно ENV1317-4. Буфери съгласно БДС EN1317-3. Елементи за мотоциклетисти - инж. Николай Стоянов, Институт по пътища и мостове


« Назад към всички публикации