гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comКръглата маса на тема "Пътна безопасност"

Кръглата маса на тема "Пътна безопасност"

 

БДС EN1317


Технически правила за приложение на ограничителни системи


Оценяване на съответствието на строителните продукти


Иновативни продукти за пътна маркировка


Технически изисквания при изпълнението на пътни знаци


Ограничителни системи за пътища при мостови съоръжения


Национална стратегия за подобряване на безопасноста


Адаптиране на инфраструктурата-застаряване на населението


Предложения от кръгла маса на тема „Пътна безопасност” състояла се на 17 Март 2011 г УАСГ Зала 205


« Назад към всички публикации