гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comСеминар на тема: "Насоки за подобряване на безопасността на пътната инфраструктура"

СЕМИНАР НА ТЕМА: "Насоки за подобряване на безопасността на пътната инфраструктура"
гр. София, Университет по архитектура, строителство и геодезия
19 Май 2015 год.

Програма

Безопасността на движението - споделена отговорност - инж. Алекси Кесяков-Секретар на ДОККПБДП

Безопасност на работната зона - Jose Diaz-European Road Federation

Елементи за начало и край ENV 1317-4, Буфери срещу удар БДС EN 1317-3, Атенюатори за камиони–ТМА - д-р Николай Иванов-Председател на УС на ББАПБ


Пътните знаци и пътната маркировка - изменения в нормативната уредба - инж. Петко Табаков–Одитор по пътна безопасност

Насоки за подобряване безопасността на пътната инфраструктура - инж. Росица Спасова–Одитор по пътна безопасност

Състояние и предизвикателства пред безопасността на пътната инфраструктура в България.Планиране.Финансиране. - д-р Николай Иванов-Председател на УС на ББАПБ


« Назад към всички публикации