гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comСеминар на тема: “Проект RADAR - оценка и мерки за намаляване на риска по пътищата по критерии “Пътна безопасност”. Визия за по-добра безопасност.

СЕМИНАР

на тема: “Проект RADAR - оценка и мерки за намаляване на риска по пътищата по критерии “Пътна безопасност”. Визия за по-добра безопасност.

гр. Правец, РИУ Правец Спа Резорт
16ти - 17ти Октомври 2018 год.

Програма


Проект RADAR - “Оценка на риска по пътищата в Дунавския регион” - д-р Николай Иванов, ББАПБ


Одити и инспекции по пътна безопасност за по-безопасна инфраструктура.Значимост на инспекциите за пътната безопасност по националната републиканска и общинска пътна мрежа - инж. Росица Спасова, Одитор по Пътна Безопасност


Българска браншова асоцияция “Пътна безопасност” с “Визия Нула” за България - инж. Алекси Кесяков, ДОККПБДП


Инвестиционни планове за по-сигурни пътища в България - пилотни действия към проект RADAR - Димитър Петков, ББАПБ


Информация за пътнотранспортните произшествия за периода от 1 януари до 30 септември 2018 г. - Коминар Росен Рапчев, началник отдел “Пътна полиция” към Главна дирекция “Национална полиция”


Основен елемент на пасивната пътна безопасност - ограничителни системи за пътища - д-р Николай Иванов, ББАПБ


Малко повече за пасивната пътна безопасност - пътна маркировка - Николай Васков, ББАПБ


Система за управление и регулиране на пътния трафик - Георги Тодоров, ББАПБ


Интегрирана информационна система за анализ, планиране и контрол (ИИСАПК)- инж. Калин Калчев, ББАПБ


« Назад към всички публикации