гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comЧетвърта годишна конференция на тема: "Безопасна пътна инфраструктура" 2018 год.

Четвърта годишна конференция

на тема: "Безопасна пътна инфраструктура".

гр. Хисаря, СПА Хотел Хисар
19-20 Април, 2018 год.

Програма

Информация относно резултатите от извършените проверки на законността на пешеходните пътеки – Наредба № 2 - инж. Михаил Рашков, Директор „ППИ“ към АПИ

Инспекции по пътна безопаност на пътни знаци и пътна маркировка. Резултати и тенденции - инж. Дафинка Пангарова, Институт по пътища и мостове 

Избор на ОСП взависимост от степента на опасност  инж. Николай Стоянов, Институт по пътища и мостове

Системи и технологии за саниране и защита на стоманобетонни конструкции в пътната инфраструктура -  д-р инж.Константин Ненов, Адинг България

Дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейностите по републиканската пътна мрежа „  - инж. Светослав Глосов, АПИ

Иновации в сферата на управлението на трафика чрез светлинни сигнали /светофарни уредби/ - инжДимитър Петров, Столична Община

Анализ на пътнотранспортните произшествия и съвременни технологии в контролната дейност, осъществявана от „Пътна полиция“ - инспектор Мария Битева, Пъта полиция , ГДНП

Информационна и образователна кампания за намаляване на броя на ранените и жертвите по пътищата в Република България - Христо Михалеовски, РОТАРИ Клуб София

Интерактивно представяне на АСО инфраструктурни решения за пътна безопасност Венелин Кирилов, АСО

Преглед и коментари относно Проект на Наредба за норми за проектиране на пътища проф. д-р инж. Румен Миланов, УАСГ

Прогноза на евентуалният брой ПТП в градска среда на база косвени показатели за безопасност - инж. Иван Кацаров

Практически приложения на мобилна система за лидарно заснемане за подобряване на пътната безопасност - инж. Иван Колелиев

Предложения -  за изменение и допълнение на Наредба 18 за  сигнализация на пътищата с пътни знаци и Наредба 2 за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка и някои проблеми с (не)прилагането им 

инж. Г. Атанасов, одитор пътна безопасност


« Назад към всички публикации