гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comМеждународна конференция на тема: "Пътна Безопасност" - 22.02.2012 гр.София - хотел "Шератон"

Международна конференция на тема: "Пътна Безопасност"
22.02.2012 гр.София - хотел "Шератон"

Програма - Международна конференция на тема: "Пътна Безопасност"


Общо представяне на ERF и Европейска безопасност на пътната инфраструктура, Директива 2008/96/ЕС - лектор: Christophe Nicodeme-Director General ERF


Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011г.-2020г. - лектор: инж.Алекси Кесяков-Секретар на ДОККБПДП


Одит и инспекции по безопасност на пътната инфраструктура. - лектор: инж.Дафинка Пангарова-ЦИПТНЕНС


Пътни ограничителни системи и пътна безопасност (включително защита на мотоциклетисти) - лектор: Steve Bowyer-Hill&Smith
EN1317 и CE маркировка - лектор: Joseph Marra-Arcelor Mittal


Краш тестове и компютърни симулации - лектор: Jean-Andre Bloch-L.I.E.R.


Технологични правила за приложение на ограничителни системи за пътища по пътната мрежа на Република България - лектор: инж.Николай Стоянов-ЦИПТНЕНС


Пътни знаци за безопасност по пътищата - лектор: Mr. Wolgang Kramp-3M


Нововъведения в проектирането на пътна маркировка - лектор: Mr. Harald Mosbőck-Swarko


Нововъведения в оформянето на пътна маркировка - лектор: Barry Pacey-Ennis Prismo


Безопасност на работната зона - лектор: инж.Петко Табаков – НТС по Транспорт


Road safety in the work zone - eng.Petko Tabakov MS Scientific and Technical Union of Transport


ИТС Инфраструктура на националните пътища: очаквани икономически изгоди- лектор: инж.Румен Мухайлов –БАИТС


Финансиране за изграждане, възстановяване и поддръжка на пътната мрежа в Република България - лектор: Лазарина Стоичкова-Член на Управителния Съвет на Агенция „Пътна Инфраструктура”


Пътно финансиране в Европа - казуси - лектор: Christophe Nicodeme-Director General ERF


Добри практики по безопасност на републиканските пътища в България - лектор: инж.Живко Недев


« Назад към всички публикации